Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Hakkında

TEMEL YAKLAŞIM


Bölümümüz, öğretim ve araştırmada mükemmellik ve yeniliğe önem vererek, toplumun entelektüel, kültürel, bilimsel, ekonomik, çevresel alanlarda zenginleşmesinde rol almak amacındadır. Temel amacımız, eğitim ve iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda bilgisayar, yazılım ve ilgili altyapı teknolojilerini araştıran, tasarlayan, uygulayan, kullanan, teknolojiyi takip eden ve teknolojiye yön veren, standartlara ve etik kurallara uygun çalışan, çözüm odaklı bilgisayar mühendisleri yetiştirmektir.

Öğrencilerimize her türlü teknik ve sosyal ortamı oluşturarak en iyi hizmeti vermek temel görevimizdir.EĞİTİM

Bilgisayar Mühendisliği Bölümümüz, öğrencilerini araştırmaya katılmaları için teşvik ederek, üst düzey teknoloji kurulmuş ve iyi hazırlanmış sınıflar ve laboratuvarlarda eşsiz bir eğitim fırsatı sunuyor. Lisans öğreniminde yapacağı araştırmadan elde edeceği deneyimin gelecek için yeni ufuklar açan ve ödüllendirici bir kazanım olmasını istiyoruz.

Bölümümüz öğrencilerine mesleklerinde iyi yetişmeleri için gerekli kaynakları, rehberliği ve ortamı sağlıyoruz. Bilgisayar mühendisliğinde önder bölüm olmak ve insanlara daha iyi hizmet götürmek için dünyamızı değiştiren teknolojiler geliştirme konusunda sürekli gayret içerisindeyiz.

Öğrenci laboratuvarlarımızı modern, en yeni ve en üst teknolojilere sahip araç, cihaz, alet, bilgisayarlar ve sistemlerle donatmak eğitim-öğretim felsefemizin temelidir. Bunun için Yazılım Laboratuvarı, Gömülü Sistemler ve Akıllı Sistemler Laboratuvarı, Elektronik Laboratuvarı, İşletim Sistemleri ve Bilgisayar Ağları Laboratuvarı, hem öğrenim hem de araştırma amaçlı olarak kurulmuştur(Sayfadaki Menüden Laboratuvarları seçerek ayrıntılı bilgi alınız).  Lisans ders programı ülkemizin yetişmiş bilgisayar mühendisi ihtiyacı ve ulusal-uluslararası akreditasyon kurumlarının değerlendirme kriterleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.  Ders Programıproje tabanlı araştırma ve tasarıma odaklandırılmış olup, öğrencileri projelerle iş hayatına hazırlayacak biçimde planlanmıştır.  Bilgisayar Mühendisliği ders programı bilgisayar donanımından yazılım sistemlerine kadar karmaşık bilgisayar sistemlerinin tasarımını öğretir. Bunun yanında öğrencilerimize mühendislik yönetimi, iktisat, işletme, kişiler arası iletişim, etik değerler, kültür ve sosyal konulardaki dersler ile küresel dünya ile bütünleşme için gerekli bilgi de kazandırılır.Programın son yılında Yazılım Paketi ve Bilgisayar Sistemleri Paketi olarak iki ayrı seçmeli paket ders grubu bulunmaktadır. Yazılım paketi yazılım sistemleri, veri tabanı ve veri madenciliği sistemleri,  çoklu ortam yazılımı geliştirme, oyun yazılımları geliştirme gibi dersleri kapsamaktadır. Bilgisayar Sistemleri paketi; bilgisayar sistemleri, gömülü sistemler ve akıllı sistemlerin donanım ve yazılım tasarımına yönelik dersleri kapsamaktadır. Öğrencilerimize, diğer bölümlerden çift ana dal programıyla ikinci bir diploma alma veya yan dal programından sertifika alma fırsatı verilmektedir.Dünyamızı değiştirecek bilimsel keşif ve teknolojik yenilikler yapmak için bilgisayar mühendisliği temellerindeki maharetin yanı sıra pratik teknik becerileri de bölümümüzde kazanacaksınız.MEZUNLARIMIZI BEKLEYEN FIRSATLAR

Bilgisayar mühendislerinin yazılım, akıllı ve gömülü sistemler, bilgisayar sistemlerinde özel uygulamalar için donanım-yazılım sistemleri tasarım-geliştirme ve yönetim sorumlulukları dahil olmak üzere özel sektör ve devlet kurumlarında geniş mesleki istihdam olanakları vardır.  Bilgisayar ve Yazılım sektörünün önde gelen firmalarıyla birlikte yapılan anlaşmalar ile öğrencilerimizin mezuniyetten önce sektörü tanıması ve son teknolojilerden haberdar olması da hedeflenmiştir.