Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Hakkında

TEMEL YAKLAŞIM

     Bilgisayar Mühendisliği programı bilgisayar, yazılım ve internet teknolojileri alanındaki yeni buluşlara öncülük etmeyi hedeflemektedir. Temel amacımız, eğitim ve iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda bilgisayar, yazılım ve ilgili altyapı teknolojilerini kullanan, araştıran, tasarlayan, uygulayan, teknolojiyi takip eden ve teknolojiye yön veren, standartlara ve etik kurallara uygun çalışan, çözüm odaklı bilgisayar mühendisleri yetiştirmektir. Öğrencilerimize her türlü teknik ve sosyal ortamı oluşturarak en iyi hizmeti vermek temel görevimizdir.


EĞİTİM

     Lisans ders programı ülkemizin yetişmiş bilgisayar mühendisi ihtiyacı ve ulusal-uluslararası akreditasyon kurumlarının değerlendirme kriterleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.  Ders Programı proje tabanlı araştırma ve tasarıma odaklandırılmış olup, öğrencileri projelerle iş hayatına hazırlayacak biçimde planlanmıştır. 

     Programın son yılında Yazılım ve Bilgisayar Sistemleri olarak iki seçmeli paket ders grubu bulunmaktadır. Yazılım paketi yazılım sistemleri, veri tabanı ve veri madenciliği sistemleri,  çoklu ortam yazılımı geliştirme, oyun yazılımları geliştirme gibi dersleri kapsamaktadır. Bilgisayar Sistemleri paketi; bilgisayar sistemleri, gömülü sistemler ve akıllı sistemlerin donanım ve yazılım tasarımına yönelik dersleri kapsamaktadır. 

     Öğrenci laboratuvarlarını modern, en yeni ve en üst teknolojilere sahip araç, cihaz, alet, bilgisayarlar ve sistemlerle donatmak eğitim-öğretim felsefemizin temelidir. Bunun için Yazılım Laboratuvarı, İşletim Sistemleri ve Bilgisayar Ağları Laboratuvarı, Gömülü Sistemler ve Akıllı Sistemler Laboratuvarı, Elektronik Laboratuvarı hem öğrenim hem de araştırma amaçlı olarak kurulmaktadır.  

     Öğrencilerimize, diğer bölümlerden çift ana dal programıyla ikinci bir diploma alma veya yan dal programından sertifika alma fırsatı verilecektir.


MEZUNLARIMIZI BEKLEYEN FIRSATLAR

     Bilgisayar ve Yazılım sektörünün önde gelen firmalarıyla birlikte yapılacak çalışmalarla öğrencilerimizin mezuniyetten önce sektörü tanıması ve son teknolojilerden haberdar olması da hedeflenmiştir. Bilişim sektörü öğrencilerimizin ana iş alanı olacaktır.