FSMVÜ | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Resmi İnternet Sitesi
Temel Değerler

 

•          İnsani, ahlaki, manevi değerlere bağlılık,

•          Bilimsel ve akademik özgürlük,

•          Adalet, hak ve hakkaniyete riayet,

•          Liyakat,

•         Güvenirlilik,

•          Üretkenlik,

•          Paydaş memnuniyeti,

•          Katılımcılık,

•          Çözüm odaklılık,

•          Şeffaflık,

•          Toplum sorunlarına duyarlılık.

HIZLI MENÜ
Strateji Geliştirme
Daire Bşk.
Kalite
Yönetim Bilgi Sistemi
Akademik
Veri Yönetim Sistemi
SKS
Uluslararası
Ofis
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi
Kütüphane
İngilizce Hazırlık
Programı