Temel Değerler
 • İnsani, ahlaki, manevi değerlere bağlılık,
 • Bilimsel ve akademik özgürlük,
 • Adalet, hak ve hakkaniyete riayet,
 • Liyakat,
 • Güvenilirlik,
 • Üretkenlik,
 • Paydaş memnuniyeti,
 • Katılımcılık,
 • Çözüm odaklılık,
 • Şeffaflık,
 • Toplum sorunlarına duyarlılık.
HIZLI MENÜ HAVA DURUMU
Check Feel
Kalite
Yönetim Bilgi Sistemi
Akademik
Veri Yönetim Sistemi
SKS
Uluslararası
Ofis
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi
Kütüphane
İngilizce Hazırlık
Programı