► Arşiv
Öğretim Elemanı Alım İlanı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

Üniversitemize bağlı aşağıda belirtilen birimlerde istihdam edilmek üzere daimi statüde
Okutman kadrosuna öğretim elemanı alınacaktır.

 

 

İlk Başvuru Tarihi : 03.10.2017
Son Başvuru Tarihi   17.10.2017
Ön Değerlendirme Tarihi   20.10.2017
Giriş Sınav Tarihi   23.10.2017
Sonuç Açıklama Tarihi   25.10.2017

 

SIRA İLAN NO FAKÜLTE

BÖLÜM/ ANABİLİM DALI

UNVAN KADRO SAYISI ÖZEL ŞARTLAR
1 1019435 YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ - OKUTMAN 3

-İngiliz Dili Eğitimi (İngilizce Öğretmenliği), İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Çeviribilim veya İngiliz Dilbilimi lisans mezunu olmak.

-İngiliz Dili Eğitimi (İngilizce Öğretmenliği) dışındaki programlardan mezun olanlar için pedagojik formasyon almış olmak.

-ALES’ten 70 ve Üzeri Puan Almış Olmak.

-YDS/KPDS/ÜDS /YÖKDİL ve Muadili Sınavlardan 90 ve Üzeri Puan Almış Olmak.

GENEL ŞARTLAR

1. Başvuran adaylarda devlet hizmetine girmeden aranan genel şartlar aranır.
2. Adaylardan, 2547 sayılı kanunun 33. maddesinde belirtilen şartlara uymaları istenir.
3. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
4. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.
5. Adaylar başvuru dosyalarını Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na elden veya posta yoluyla teslim edeceklerdir.


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Dilekçe (Word)
2. Başvuru Formu (Word)
3. YÖK Formatında Özgeçmiş
4. Klasik Formatta Özgeçmiş
5. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
6. ALES Belgesi
7. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi
8. Lisans Transkripti
9. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora  Diplomaları ile Öğrenci Belgeleri
(Yabancı ülkede mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)
(Noter onaylı veya Aslı gibidir onaylı / Personel Daire Başkanlığımızca orjinal belgeler görülmek kaydıyla aslı gibidir yapılabilir)
10. Formasyon Sertifikası
11. 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf
12. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi
13. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı)
14. İkametgah

 

BAŞVURU YERİ

Fatih Sutan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı

Zeyrek Mah. Büyükkaraman Cad. No:53 Fatih / İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 / 1016 - 1028
HIZLI MENÜ HAVA DURUMU
Online Kurumsal
İşlemler
Kalite
Yönetim Bilgi Sistemi
Akademik
Veri Yönetim Sistemi
SKS
Uluslararası
Ofis
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi
Kütüphane
İngilizce Hazırlık
Programı