FSMVÜ | Öğretim Elemanı Alım İlanı
► Arşiv
Öğretim Elemanı Alım İlanı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

Üniversitemize bağlı aşağıda belirtilen birimlerde istihdam edilmek üzere daimi statüde
Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına öğretim elemanı alınacaktır.

 

İlk Başvuru Tarihi : 19.07.2019
Son Başvuru Tarihi : 02.08.2019
Ön Değerlendirme Tarihi : 06.08.2019
Giriş Sınav Tarihi : 08.08.2019
Sonuç Açıklama Tarihi : 16.08.2019

 

SIRA

FAKÜLTE

BÖLÜM / ANABİLİM DALI

UNVAN

KADRO SAYISI

ÖZEL ŞARTLAR

1

GÜZEL SANATLAR MESLEK YÜKSEKOKULU

MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI

ÖĞR. GÖR.

1

- Mimarlık Lisans mezunu olmak.
- Restorasyon alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak.
- Alanında en az 3 yıl deneyime sahip olmak.
- ALES’ten 70 ve üzeri puan almış olmak.

2

MESLEK YÜKSEKOKULU

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI

ÖĞR. GÖR.

1

- Lisans mezunu olmak.
- Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri alanında en az 5 yıl deneyime sahip olmak.
- ALES’ten 70 ve üzeri puan almış olmak. (ALES muafiyetinden dolayı bu şart aranmayacaktır)

3

YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

-

ÖĞR. GÖR.

4

- İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim-Tercümanlık, Çeviribilim (İngilizce) bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak.
- Alanında en az Yüksek Lisans Mezunu olmak.
- ALES’ten 70 ve üzeri puan almış olmak.
-YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL veya muadili sınavlardan 90 ve üzeri puan almış olmak.

4

YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

-

ÖĞR. GÖR.

4

- İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim-Tercümanlık, Çeviribilim (İngilizce) bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak.
- Alanında en az Yüksek Lisans Mezunu olmak.
- ALES’ten 70 ve üzeri puan almış olmak.
-YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL veya muadili sınavlardan 90 ve üzeri puan almış olmak.

* Bu ilana başvuracak adaylar Üniversitemizin Haliç Yerleşkesi'nde Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı bünyesinde görev yapacaklardır.

5

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ARŞ. GÖR.

1

- Kur’an-ı Kerim ve Tecvid alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
- ALES’ten 80 ve üzeri puan almış olmak.
- YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL veya muadili sınavlardan 70 ve üzeri puan almış olmak.
- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

6

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ARŞ. GÖR.

1

- Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ile Mekatronik Mühendisliği alanlarından birinden lisans mezunu olmak.
- Biyomedikal Mühendisliği alanında Yüksek Lisans yapıyor olmak.
- ALES’ten 75 ve üzeri puan almış olmak.
- YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL veya muadili sınavlardan 55 ve üzeri puan almış olmak.
- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

7

HUKUK FAKÜLTESİ

ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ

TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI

ARŞ. GÖR.

1

- Alanında tezli yüksek lisans yapıyor veya yapmış olmak.
- ALES’ten 80 ve üzeri puan almış olmak.
- YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL veya muadili sınavlardan 85 ve üzeri puan almış olmak.
- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

8

HUKUK FAKÜLTESİ

ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ANABİLİM DALI

ARŞ. GÖR.

1

- Alanında tezli yüksek lisans yapıyor veya yapmış olmak.
- ALES’ten 80 ve üzeri puan almış olmak.
- YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL veya muadili sınavlardan 80 ve üzeri puan almış olmak.
- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

9

HUKUK FAKÜLTESİ

KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ

ULUSLARARASI KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI

ARŞ. GÖR.

1

- Alanında tezli yüksek lisans yapıyor veya yapmış olmak.
- ALES’ten 80 ve üzeri puan almış olmak.
- YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL veya muadili sınavlardan 85 ve üzeri puan almış olmak.
- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

10

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ

ARŞ. GÖR.

1

- Geleneksel Türk Sanatları (Hat) alanında yüksek lisans yapmış ve yapıyor olmak.
-ALES'ten en az 70 puan almış olmak.
- YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL veya muadili sınavlardan 50 ve üzeri puan almış olmak.
- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

 

GENEL ŞARTLAR

1. Başvuran adaylarda devlet hizmetine girmeden aranan genel şartlar aranır.
2. Adaylardan, 2547 sayılı kanunun 31. ve 33. maddesinde belirtilen şartlara uymaları istenir.
3. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
4. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.
5. Adaylar başvuru dosyalarını Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na elden veya posta yoluyla teslim edeceklerdir.


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Dilekçe (Word)                        (Tıklayarak indirebilirsiniz)
2. Başvuru Formu (Word)           (Tıklayarak indirebilirsiniz)
3. YÖK Formatında Özgeçmiş   (Tıklayarak İndirebilrsiniz)
4. Klasik Formatta Özgeçmiş
5. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
6. ALES Belgesi
7. YDS veya Muadili Yabancı Dil Sınav Belgesi
8. Lisans Transkripti
9. Lisans Diploması, Yüksek Lisans Diploması veya Öğrenci Belgesi ile Doktora Öğrenci Belgesi
(Yabancı ülkede mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)
(Noter onaylı veya Aslı gibidir onaylı / Personel Daire Başkanlığımızca orijinal belgeler görülmek kaydıyla aslı gibidir yapılabilir)
10. 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf
11. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi
12. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı)
13. İkametgah
14. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 

 

BAŞVURU YERİ

Fatih Sutan Mehmet Vakıf Üniversitesi / Personel Daire Başkanlığı
Zeyrek Mah. Büyükkaraman Cad. No:53 Fatih / İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 / 1016 - 1041

 

 

 

 
HIZLI MENÜ
Strateji Geliştirme
Daire Bşk.
Kalite
Yönetim Bilgi Sistemi
Akademik
Veri Yönetim Sistemi
SKS
Uluslararası
Ofis
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi
Kütüphane
İngilizce Hazırlık
Programı