FSMVÜ | Öğretim Elemanı Alım İlanı
► Arşiv
Öğretim Elemanı Alım İlanı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

Üniversitemize bağlı aşağıda belirtilen birimlerde istihdam edilmek üzere daimi statüde
Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına öğretim elemanı alınacaktır.

 

İlk Başvuru Tarihi : 09.10.2019
Son Başvuru Tarihi : 23.10.2019
Ön Değerlendirme Tarihi : 28.10.2019
Giriş Sınav Tarihi : 31.10.2019
Sonuç Açıklama Tarihi : 06.11.2019

 

SIRA

FAKÜLTE / MYO

BÖLÜM / PROGRAM / ANABİLİM DALI

UNVAN

KADRO SAYISI

ÖZEL ŞARTLAR

1

MESLEK YÜKSEKOKULU

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI

ÖĞR. GÖR.

(DERS VERECEK)

1

- Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında yüksek lisans mezunu olmak.
-Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri alanında en az 10 yıl deneyime sahip olmak.

2

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ARŞ. GÖR.

1

- Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans mezunu olmak.
- Bilgisayar Mühendisliği alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
- ALES’ten 70 ve üzeri puan almış olmak.
- YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL veya muadili sınavlardan 65 ve üzeri puan almış olmak.
- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

3

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI

ARŞ. GÖR.

1

- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında Doktora yapıyor olmak.
- ALES’ten 75 ve üzeri puan almış olmak.
- YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL veya muadili sınavlardan 75 ve üzeri puan almış olmak.
- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

4

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİLİM TARİHİ BÖLÜMÜ

ARŞ. GÖR.

1

- Bilim Tarihi ve Felsefesi alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
- ALES’ten 90 ve üzeri puan almış olmak.
- YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL veya muadili sınavlardan 80 ve üzeri puan almış olmak.
- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

 

GENEL ŞARTLAR

1. Başvuran adaylarda devlet hizmetine girmeden aranan genel şartlar aranır.
2. Adaylardan, 2547 sayılı kanunun 31. ve 33. maddesinde belirtilen şartlara uymaları istenir.
3. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
4. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.
5. Adaylar başvuru dosyalarını Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na elden veya posta yoluyla teslim edeceklerdir.


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Dilekçe (Word)                        (Tıklayarak indirebilirsiniz)
2. Başvuru Formu (Word)           (Tıklayarak indirebilirsiniz)
3. YÖK Formatında Özgeçmiş   (Tıklayarak İndirebilrsiniz)
4. Klasik Formatta Özgeçmiş
5. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
6. ALES Belgesi
7. YDS veya Muadili Yabancı Dil Sınav Belgesi
8. Lisans Transkripti
9. Lisans Diploması, Yüksek Lisans Diploması veya Öğrenci Belgesi ile Doktora Öğrenci Belgesi
(Yabancı ülkede mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)
(Noter onaylı veya Aslı gibidir onaylı / Personel Daire Başkanlığımızca orijinal belgeler görülmek kaydıyla aslı gibidir yapılabilir)
10. 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf
11. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi
12. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı)
13. İkametgah
14. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
15. Deneyim Belgesi (Öğretim Görevlisi İlanı için)
 

 

BAŞVURU YERİ

Fatih Sutan Mehmet Vakıf Üniversitesi / Personel Daire Başkanlığı
Zeyrek Mah. Büyükkaraman Cad. No:53 Fatih / İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 / 1016 - 1041

 

 

 

 
HIZLI MENÜ
Strateji Geliştirme
Daire Bşk.
Kalite
Yönetim Bilgi Sistemi
Akademik
Veri Yönetim Sistemi
SKS
Uluslararası
Ofis
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi
Kütüphane
İngilizce Hazırlık
Programı