► Arşiv
Öğretim Üyesi Alım İlanı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

Üniversitemize bağlı aşağıda belirtilen birimlerde istihdam edilmek üzere daimi statüde öğretim üyesi kadrolarına
Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi alınacaktır.

 

İlk Başvuru Tarihi : 22.02.2019
Son Başvuru Tarihi : 08.03.2019

 

SIRA FAKÜLTE BÖLÜM / ANABİLİM DALI UNVAN KADRO SAYISI ÖZEL ŞARTLAR
1 MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ PROFESÖR 1

- Mimari Tasarım Eğitimi ve Bina Bilgisi alanında deneyimli olmak.

2 EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DOÇENT 1

- Eski Türk Edebiyatı alanında Doçent unvanına sahip olmak.
- Klâsik Türk şiirinde belagat konusunda çalışmalar yapmış olmak.
- Multidisipliner çalışmalar yapmış olmak.

3 EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ DOÇENT 1

- Cumhuriyet Tarihi alanında Doçent unvanına sahip olmak.
- Tarih Yazıcılığı ve Tarih Metodolojisi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

4 EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ DOÇENT 1
- Uygulamalı Psikoloji/Psikolojide Ölçme Teknikleri alanında Doçent unvanına sahip olmak.
- Psikometri alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
 
5 EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ DOÇENT 1
- Adli Sosyal Bilimler alanında Doçent unvanına sahip olmak.
- Bağımlılık alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
 
6 EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
DOÇENT 1 - Türkçe Eğitimi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
7 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DR. ÖĞR. ÜYESİ 1
- Metalürji ve Malzeme Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.
- YDS, YÖKDİL veya muadili sınavlardan 80 ve üzeri puan almış olmak.
- Alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
- Üretim sistemleri konusunda deneyimli olmak.
 
8 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DR. ÖĞR. ÜYESİ 1
- Metalürji ve Malzeme Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.
- Alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
- Üretim sistemleri konusunda deneyimli olmak.
 
9 MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI DR. ÖĞR. ÜYESİ 1
- İnsan kaynakları, örgütsel davranış ve örgütsel psikoloji alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
 

 

GENEL ŞARTLAR

1. Başvuran adaylarda devlet hizmetine girmede aranan genel şartlar aranır.
2. Adaylardan, 2547 sayılı kanunun 23., 24. ve 26. maddelerinde belirtilen şartlara uymaları istenir.
3. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
4. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.
5. Adaylar başvuru dosyalarını Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na elden veya posta yoluyla teslim edeceklerdir.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

PROFESÖRLER İÇİN:

 1. Dilekçe
 2. Başvuru Formu (Word)
 3. YÖK Formatında Özgeçmiş
 4. Klasik Formatta Özgeçmiş
 5. Yayın Listesi
 6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 7. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diplomaları
  (Yabancı ülkede mezunu olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliği gösteren onaylı belge)
  (Noter onaylı veya Aslı gibidir onaylı / Personel Daire Başkanlığımızca orijinal belgeler görülmek kaydıyla aslı gibidir yapılabilir)
 8. 2 Adet Yeni Çekilmiş Fotoğraf 
 9. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı)
 10. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 11. İkametgâh
 12. Erkek Adaylar İçin Askerlik Durumu Gösterir Belge
 13. Adayın Bilimsel Çalışmalarının Yer Aldığı 6 Takım Dosya.

 

DOÇENT VE DR. ÖĞR. ÜYESİ İÇİN:

 1. Dilekçe
 2. Başvuru Formu (Word)
 3. YÖK Formatında Özgeçmiş
 4. Klasik Formatta Özgeçmiş
 5. Yayın Listesi
 6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 7. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diplomaları
  (Yabancı ülkede mezunu olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliği gösteren onaylı belge)
  (Noter onaylı veya Aslı gibidir onaylı / Personel Daire Başkanlığımızca orijinal belgeler görülmek kaydıyla aslı gibidir yapılabilir)
 8. 2 Adet Yeni Çekilmiş Fotoğraf 
 9. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı)
 10. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 11. İkametgâh
 12. Erkek Adaylar İçin Askerlik Durumu Gösterir Belge
 13. Adayın Bilimsel Çalışmalarının Yer Aldığı 4 Takım Dosya.

 

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM:
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü / Personel Daire Başkanlığı
Adres: Zeyrek Mah. Büyük Karaman Cad. No:53 Fatih / İSTANBUL
Telefon: 0212 521 81 00 / 1016-1041
HIZLI MENÜ HAVA DURUMU
Check Feel
Kalite
Yönetim Bilgi Sistemi
Akademik
Veri Yönetim Sistemi
SKS
Uluslararası
Ofis
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi
Kütüphane
İngilizce Hazırlık
Programı