► Arşiv
Öğretim Üyesi Alım İlanı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

Üniversitemize bağlı aşağıda belirtilen birimlerde istihdam edilmek üzere daimi statüde öğretim üyesi kadrolarına
Profesör ve Dr. Öğretim Üyesi alınacaktır.

 

İlk Başvuru Tarihi : 26.02.2019
Son Başvuru Tarihi : 12.03.2019

 

SIRA FAKÜLTE BÖLÜM / ANABİLİM DALI UNVAN KADRO SAYISI ÖZEL ŞARTLAR
1 HUKUK FAKÜLTESİ

KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ

ULUSLARARASI KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI

PROFESÖR 1

- Uluslararası Kamu Hukuku alanında Doktora yapmış olmak.
- Uluslararası Kamu Hukuku alanında Doçent unvanına sahip olmak.
- Ders anlatabilecek düzeyde yabancı dil biliyor olmak.

2 EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

PROFESÖR 1 - Öğretmen yetiştirme alanında proje ve bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
3 EĞİTİM FAKÜLTESİ

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

ARAP DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
PROFESÖR 1 - Sarf ve Nahiv üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
4 EĞİTİM FAKÜLTESİ

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

ARAP DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
PROFESÖR 1

- Arapça’dan çeviriler yapmış olmak.

- Alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

5 EĞİTİM FAKÜLTESİ

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

ARAP DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 - Arapça öğretim metotları üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

 

GENEL ŞARTLAR

1. Başvuran adaylarda devlet hizmetine girmede aranan genel şartlar aranır.
2. Adaylardan, 2547 sayılı kanunun 23. ve 26. maddelerinde belirtilen şartlara uymaları istenir.
3. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
4. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.
5. Adaylar başvuru dosyalarını Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na elden veya posta yoluyla teslim edeceklerdir.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

PROFESÖRLER İÇİN:

 1. Dilekçe
 2. Başvuru Formu
 3. YÖK Formatında Özgeçmiş
 4. Klasik Formatta Özgeçmiş
 5. Yayın Listesi
 6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 7. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diplomaları
  (Yabancı ülkede mezunu olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliği gösteren onaylı belge)
  (Noter onaylı veya Aslı gibidir onaylı / Personel Daire Başkanlığımızca orijinal belgeler görülmek kaydıyla aslı gibidir yapılabilir)
 8. 2 Adet Yeni Çekilmiş Fotoğraf 
 9. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı)
 10. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 11. İkametgâh
 12. Erkek Adaylar İçin Askerlik Durumu Gösterir Belge
 13. Adayın Bilimsel Çalışmalarının Yer Aldığı 6 Takım Dosya.

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ İÇİN:

 1. Dilekçe
 2. Başvuru Formu
 3. YÖK Formatında Özgeçmiş
 4. Klasik Formatta Özgeçmiş
 5. Yayın Listesi
 6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 7. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diplomaları
  (Yabancı ülkede mezunu olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliği gösteren onaylı belge)
  (Noter onaylı veya Aslı gibidir onaylı / Personel Daire Başkanlığımızca orijinal belgeler görülmek kaydıyla aslı gibidir yapılabilir)
 8. 2 Adet Yeni Çekilmiş Fotoğraf 
 9. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı)
 10. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 11. İkametgâh
 12. Erkek Adaylar İçin Askerlik Durumu Gösterir Belge
 13. Adayın Bilimsel Çalışmalarının Yer Aldığı 4 Takım Dosya.

 

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM:
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü / Personel Daire Başkanlığı
Adres: Zeyrek Mah. Büyük Karaman Cad. No:53 Fatih / İSTANBUL
Telefon: 0212 521 81 00 / 1016-1041
HIZLI MENÜ HAVA DURUMU
Check Feel
Kalite
Yönetim Bilgi Sistemi
Akademik
Veri Yönetim Sistemi
SKS
Uluslararası
Ofis
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi
Kütüphane
İngilizce Hazırlık
Programı