FSMVÜ | Öğretim Üyesi Alım İlanı
► Arşiv
Öğretim Üyesi Alım İlanı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

Üniversitemize bağlı aşağıda belirtilen birimlerde istihdam edilmek üzere daimi statüde öğretim üyesi kadrolarına
Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlk Başvuru Tarihi

:

19.07.2019

Son Başvuru Tarihi

:

02.08.2019

 

SIRA

FAKÜLTE

BÖLÜM / ANABİLİM DALI

UNVAN

KARDO SAYISI

ÖZEL ŞARTLAR

1

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

PROF. DR.

1

- Sarf ve Nahiv üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

2

EĞİTİM FAKÜLTESİ

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

PROF. DR.

1

- Doçentliğini Çocuk Gelişimi alanında almış olmak.
- Okul öncesi eğitimde Fen, Sosyal Beceri ve Okuma-Yazmaya hazırlık alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

3

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DOÇ. DR.

1

- Makine Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.
- Isı-Kütle transferi, Akışkanlar mekaniği konularında deneysel ve sayısal olarak çalışmış olmak.
- En az 5 yıl sanayi Ar-Ge tecrübesine sahip olmak.
- Ulusal TÜBİTAK-TEYDEB, TÜBİTAK-ARDEB Ar-Ge projelerinde proje yürütücüsü ve araştırmacı olarak çalışmış ve Avrupa Birliği çerçeve programları kapsamındaki Ar-Ge projelerinde yer almış olmak.
- SCI veya SCI expanded kapsamındaki dergilerde akademik yayınları bulunmak.
- ÜDS, KPDS, YDS, YÖKDİL veya muadili sınavlardan 80 ve üzeri puan almış olmak.

4

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

- Koruma ve Restorasyon alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.
- Mimari Tasarım, koruma ve restorasyon alanında lisans ve lisansüstü dersler vermiş olmak.
- Ders verebilecek düzeyde İngilizce biliyor olmak.
- Kültürel Mirasın korunması ve restorasyonu ile mimarlık tarihi ve kent tarihi alanlarında yayınlar ve çalışmalar yapmış olmak.

5

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

- İslam Hukuku alanında doktora yapmış olmak.
- Ders anlatabilecek düzeyde Arapça biliyor olmak.

6

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

- Arap Dili ve Belagati alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.
- Arapçadan Türkçeye çeviri alanında yayınlar ve çalışmalar yapmış olmak.

7

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

- Geleneksel Türk Sanatları (Minyatür) alanında sanatta yeterlik yapmış olmak.
- Alanında ulusal ve uluslararası sergilere eserleriyle katılmış olmak.

8

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

- Elektrik Mühendisliği / Elektrik Makinaları alanında doktora yapmış olmak.
- SCI veya SCI-Exp. kapsamındaki dergilerde alanında yayınları olmak.
- Yüksek hızlı Elektrik makinaları ve Güç Elektroniği konularında çalışmalar yapmış olmak.

9

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

- İnşaat Mühendisliği / Kıyı ve Liman Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.
- SCI veya SCI-Exp. kapsamındaki dergilerde alanında yayınları olmak.
- ÜDS, KPDS, YDS YÖKDİL veya muadili sınavlardan 80 ve üstü puan almış olmak.

10

HUKUK FAKÜLTESİ

KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ

İDARE HUKUKU ANABİLİM DALI

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

- Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olmak.
- İdare Hukuku alanında Doktora yapmış olmak.

11

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİLİM TARİHİ BÖLÜMÜ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

- Matematik alanında doktora yapmış olmak.
- Alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
- Matematik, Bilim Tarihi ve Felsefe alanlarında ders vermiş olmak.

12

EĞİTİM FAKÜLTESİ

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

ARAP DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

- Arap Dili ve Edebiyatı Lisans Mezunu olmak,
- Temel İslam Bilimleri alanında doktora yapmış olmak.
-  ÜDS, KPDS, YDS YÖKDİL veya muadili sınavlardan (Arapça)  80 ve üstü puan almış olmak.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

PROFESÖRLER İÇİN:

 1. Dilekçe
 2. Başvuru Formu
 3. YÖK Formatında Özgeçmiş
 4. Klasik Formatta Özgeçmiş
 5. Yayın Listesi
 6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 7. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diplomaları
  (Yabancı ülkede mezunu olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliği gösteren onaylı belge)
  (Noter onaylı veya Aslı gibidir onaylı / Personel Daire Başkanlığımızca orijinal belgeler görülmek kaydıyla aslı gibidir yapılabilir)
 8. 2 Adet Yeni Çekilmiş Fotoğraf 
 9. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı)
 10. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 11. İkametgâh
 12. Erkek Adaylar İçin Askerlik Durumu Gösterir Belge
 13. Adayın Bilimsel Çalışmalarının Yer Aldığı 6 Takım Dosya veya CD.

 

DOÇENT VE DR. ÖĞR. ÜYESİ İÇİN:

 1. Dilekçe
 2. Başvuru Formu
 3. YÖK Formatında Özgeçmiş
 4. Klasik Formatta Özgeçmiş
 5. Yayın Listesi
 6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 7. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diplomaları
  (Yabancı ülkede mezunu olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliği gösteren onaylı belge)
  (Noter onaylı veya Aslı gibidir onaylı / Personel Daire Başkanlığımızca orijinal belgeler görülmek kaydıyla aslı gibidir yapılabilir)
 8. 2 Adet Yeni Çekilmiş Fotoğraf 
 9. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı)
 10. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 11. İkametgâh
 12. Erkek Adaylar İçin Askerlik Durumu Gösterir Belge
 13. Adayın Bilimsel Çalışmalarının Yer Aldığı 4 Takım Dosya veya CD.

 

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM:
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü / Personel Daire Başkanlığı
Adres: Zeyrek Mah. Büyük Karaman Cad. No:53 Fatih / İSTANBUL
Telefon: 0212 521 81 00 / 1016-1028

 
HIZLI MENÜ
Strateji Geliştirme
Daire Bşk.
Kalite
Yönetim Bilgi Sistemi
Akademik
Veri Yönetim Sistemi
SKS
Uluslararası
Ofis
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi
Kütüphane
İngilizce Hazırlık
Programı