FSMVÜ | Teröre Destek Özgürlük Değildir!
► Arşiv
Teröre Destek Özgürlük Değildir!

Geçtiğimiz günlerde Anayasa Mahkemesi’nin verdiği karar üzerine tekrar ülke gündemine oturan ve sözde barış adına, devletimizin terörle mücadelesini eleştiren, fakat bunu da düşünce ve ifade özgürlüğü perdesi arkasına sığınarak yapmaya çalışan teröre destek manifestosunun sözde “barış bildirisi” olarak tanımlanması kabul edilemez.

İnsan hakları, düşünce ve ifade özgürlüğü, ileri demokrasilerin en önemli vasıflarındandır. Ancak terörle mücadele eden devletimizin güvenlik ve kolluk güçlerinin toplumun huzur ve güvenliği, devlet ve milletin bekası için kahramanca yürüttükleri mücadeleyi küçük düşürmek, etkisizleştirmek; terörü desteklemek ve propagandasını yapmaktan başka bir mana ifade etmez. Böylesi bir çaba art niyetli, birlik ve bütünlüğümüze kasteden bir terör yandaşlığı olmaktan başka bir niyet ve amaçla yorumlanmamalıdır. “Kötü”yü desteklemenin bir yolu da “kötü”yü “güzel” göstermektir. Toplumda bilinçli olarak “kötülüğü” yaymak ve savunmak ise, hiçbir zaman ve hiçbir sağlıklı bakış açısı tarafından masum ve güzele hizmet eden bir hak olarak görülemez.

Oysa görevi bilim ve özgür düşünce üretmek olan üniversitelerimizde yakın geçmişte kesinlikle bütünü temsil etmediğini bildiğimiz bir grup akademisyen, devletimizin teröre karşı yürüttüğü başarılı operasyonları kasıtlı ve planlı yapılan bir “kıyım ve katliam” diye niteleyerek, bir bakıma saldırgan ve ithamkâr bir dille Türk devletinin güvenlik güçlerini tahkir ve teröristleri tebcil etmişlerdir. Bu üslup, bu kasıt ve niyet hem ülkemizin geleceğini tehlikeye atan bir tutumu, hem de milletimizin istikbale huzur ve güven içinde bakışını zedeleyecek bir vahim tabloyu barındırmaktadır.

Bu bilinç ve bakış açısı ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi olarak ifade etmek isteriz ki, üniversitelerimiz, vatanın bütünlüğü ve milletin birliği konularında taviz vermeyen bir bakış açısı ve kararlılık etrafında bütünleşmiş kurumlardır. Bu hassasiyet noktalarına karşı yürütülen her türlü kötü niyet ve eyleme karşı tavır koymayı vatan ve millet aidiyetlerinin bir görevi bilirler. Toplumun huzur ve güveni adına, devletimizin kararlı duruşunun ve başarılı terör operasyonlarının arkasındadırlar. Bunu sağlamak için yürütülen operasyonlarla köşeye sıkışmış ve epeyce zayıflamış olan terör örgütünü ve bu örgüt aracılığıyla ülkemiz üzerinde yürütülen büyük, kapsamlı ve yıkıcı planları masum ve meşru göstermeye yönelik hiçbir eylem ve propaganda düşünce özgürlüğü sayılamaz. Bu tür eylemler, toplumsal vicdanı yaralamakta, varlıklarını bu vatanın huzuru ve bekasına adamış şehit ve gazilerimizi taciz etmektedir.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, devlet ve milletinin huzurunu, istiklal ve bekasını sağlayacak her türlü faaliyetin destekçisidir, savunucusudur. Bunları haleldar edecek her türlü eylem, propaganda ve planın da karşısındadır, kınayıcısıdır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü

 
HIZLI MENÜ
Strateji Geliştirme
Daire Bşk.
Kalite
Yönetim Bilgi Sistemi
Akademik
Veri Yönetim Sistemi
SKS
Uluslararası
Ofis
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi
Kütüphane
İngilizce Hazırlık
Programı