FSMVÜ | Latin Yazısının Yazım Kuralları ve Gelişen Karakteri
WhatsApp Danışma Hattı
► Arşiv
Latin Yazısının Yazım Kuralları ve Gelişen Karakteri

10 Nisan 2019

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi M. Aykut Özbay’ın kaleme aldığı “Latin Yazısının Yazım Kuralları ve Gelişen Karakterleri” kitabı, grafik tasarım alanında çalışanlara Latin yazısının gelişim evrelerini ve temel kurallarını örneklerle birlikte tek bir kaynakta görme imkânı sunuyor.

Figürlerden harflere yazının tarihteki seyri, kullanım amacı ve iletişimdeki anlamı üzerine açıklamalarla kitaba başlayan Dr. Öğr. Üyesi M. Aykut Özbay, Latin yazısının tipografideki karşılığını ele alıyor. Hayatın her alanında tasarımı destekleyen ve güçlendiren bir unsur olarak kullanılan tipografi, en temel anlamıyla “yazıyı düzenlemek” demek. Yazı fontunun karakteri, kullanış tekniği, rengi ve benzeri unsurlar tasarıma bakan kişinin anlam dünyasında farklı etkiler uyandırabiliyor. İçeriği dikkat çekici hale getiren, markayı geleceğe taşıyan tipografinin Latin harflerindeki kullanımı üzerine grafik tasarımcılara kaynaklık eden “Latin Yazısının Yazım Kuralları ve Gelişen Karakterleri” kitabı Alternatif Yayıncılık etiketi taşıyor.
HIZLI MENÜ
Strateji Geliştirme
Daire Bşk.
Kalite
Yönetim Bilgi Sistemi
Akademik
Veri Yönetim Sistemi
SKS
Uluslararası
Ofis
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi
Kütüphane
İngilizce Hazırlık
Programı