WhatsApp Danışma Hattı
Gizle
► Arşiv
Fatih Sultan Mehmed Han Kitabı Yayımlandı

8 Ağustos 2018

Fatih Sultan Mehmed Han’ı devlet adamlığı, askeri başarısı, ilmi ve sanatkâr yönüyle ele alan 20 makaleden oluşan Fatih Sultan Mehmed Han kitabı üniversitemizin yayınları arasında yerini aldı.  

Türk ve dünya tarihinde derin izler bırakmış büyük devlet adamı Fatih Sultan Mehmed Han’ın hayatını ve hükümdarlık yıllarındaki faaliyetlerini konu alan monografik çalışma, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yayınları tarafından yayımlandı.

Üniversitemizin kurucu vakıflarından ilki olan Fatih Sultan Mehmed Han Vakfı’nın banisi Fatih Sultan Mehmed ve dönemine dair alanında uzman akademisyenlerin kaleme aldığı 20 makalede, Sultan Fatih’in kararlı bir devlet adamı ve başarılı bir komutan portrelerinin yanında sanat adamı olarak bugüne bıraktıkları da değerlendirildi.

Kurucu Vakıflar serisinde 3. kitap

Fatih Sultan Mehmed’in vakfiyesinde belirttiği eğitim idealleri doğrultusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010’da kurulmuş gerçek bir vakıf üniversite olan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, kurucu vakıflarının hayatlarını ve eserlerini anlatan başvuru kitabı niteliğinde 3 eser ortaya koydu. Hayırsever Bir Osmanlı Valide Sultanı: Hatice Turhan Sultan ve Vakfiyesi ile Vakfiyeleri Işığında Milaslı Abdülaziz Ağa ve Ailesi kitapları Kurucu Vakıflar serisinin ilk kitapları olarak yayımlanmıştı.

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Fahameddin Başar’ın editörlüğünde hazırlanan kitabın takdim yazısı Mütevelli Heyet Başkanımız İsmail Gerçek, sunuş yazısı ise Rektörümüz Prof. Dr. Musa Duman tarafından kaleme alındı. Kitapta makalelerle birlikte İstanbul’da Fatih Sultan Mehmed döneminde inşa edilmiş külliye, cami, medrese, hisar gibi tarihi yapıların günümüzdeki durumlarını gösteren fotoğraflara da yer verildi. Ayrıca Fatih Sultan Mehmed’in Divan’ından ve Vakfiye’sinden örnek sayfalar yer aldı. Kitapta, Fatih Divanı’ındaki şiirlerden bazı beyitlerin Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından yazılmış hat örnekleri de sunuldu.

Fatih Sultan Mehmed Han kitabında incelenen başlıklardan birkaçı şöyle: Prof. Dr. Abdülkadir Özcan Fatih Sultan Mehmed’in devlet kuruculuğu ve kanun adamlığı özelliğini inceledi, Prof. Dr. İsmail Erünsal entelektüel bir sultan olan Fatih Sultan Mehmed’in ilgi duyduğu konular, kitaplar ve kurduğu kütüphaneler hakkında bilgi verdi, Prof. Dr. Mehmed İpşirli Fatih’in ilmi kimliği ile döneminin ilim hayatını anlattı, Prof. Dr. Feridun M. Emecen Fatih döneminin siyasi olaylarını aktardı, Prof. Dr. Nihat Öztoprak Fatih’in Divanını inceledi, Doç. Dr. Dursun Ali Tökel fetih ve Fatih konulu sinema filmlerinin tahlilini yaptı, Prof. Dr. Fahameddin Başar ve Prof. Dr. Mahmut Ak Fatih Sultan Mehmed’in doğumundan vefatına kadar geçen dönemdeki önemli olayları kronolojik olarak verdi.

Kitapta makalesi bulunan isimler şöyle: Prof. Dr. Abdülkadir Özcan, Prof. Dr. İsmail E. Erunsal, Prof. Dr. Mehmet İpşirli, Prof. Dr. Ali Bulut, Prof. Dr. Feridun M. Emecen, Prof. Dr. Mahmut Ak, Prof. Dr. Fevzi Yılmaz, Prof. Dr. M. Hüsrev Subaşı, Prof. Dr. Suphi Saatçi, Prof. Dr. Kemal Yavuz, Prof. Dr. Nihat Öztoprak, Prof. Dr. Fahameddin Başar, Prof. Dr. Hasan Akay, Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk, Doç. Dr. Türkan Alvan, Doç. Dr. Fatma Kaytaz, Doç. Dr. Dursun Ali Tökel, Dr. Öğr. Üyesi Betül Sinan Nizam.

 
  • http://fsm.edu.tr/resimler/upload/FSMH-Kapak2018-08-08-05-17-44pm.jpg
HIZLI MENÜ
Check Feel
Kalite
Yönetim Bilgi Sistemi
Akademik
Veri Yönetim Sistemi
SKS
Uluslararası
Ofis
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi
Kütüphane
İngilizce Hazırlık
Programı