FSMVÜ | İslam Hukukunda Akitlerin Feshi
► Arşiv
İslam Hukukunda Akitlerin Feshi

22 Mayıs 2019

İslami İlimler Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Üveys Ateş, İslam hukukunda önemli bir yer tutan “akitlerin feshi” konusunu etraflıca inceleyen akademik bir çalışmaya imza attı.

Klasik fıkıh kitaplarında önemli yer tutan akitler konusu, modern dönemde de çokça çalışılmış, hakkında eser yazılmış bir alan. Akitlerin feshi konusunda ise yeteri kadar müstakil çalışma bulunmuyor. Dr. Üveys Ateş’in “İslam Hukukunda Akitlerin Feshi” isimli kitabı, konuyu İslam hukuku açısından etraflıca inceleyerek alandaki boşluğu dolduruyor.

Akit yapmak gibi yapılan akdi bozmak da insanların gündelik hayatlarında sıklıkla ihtiyaç duydukları hukuki bir işlem. Ancak İslam dünyasında bu konuda yapılan çalışmalar Arapça birkaç doktora tezinden ibaret. Şu ana kadar akitlerin feshi mevzunu İslam hukuku açısından bütüncül bir bakışla inceleyen Türkçe bir akademik çalışma ise bulunmuyor. Bahsi geçen Arapça çalışmaların bir kısmı yapıldığı ülkede yürürlükte olan medeni kanun bağlamında fesih işlemini ele alırken, fesih işlemini İslam hukuku çerçevesinde inceleyen çalışmalarda ise konu bütün yönleriyle incelenmemiştir. Alandaki boşluğu dikkate alarak fesih işleminin İslam hukukundaki yerini bütüncül bir şekilde irdelediği doktora tezini kitaplaştıran Dr. Üveys Ateş, kitabıyla alana özgün bir kaynak sunuyor.

 
HIZLI MENÜ
Strateji Geliştirme
Daire Bşk.
Kalite
Yönetim Bilgi Sistemi
Akademik
Veri Yönetim Sistemi
SKS
Uluslararası
Ofis
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi
Kütüphane
İngilizce Hazırlık
Programı