FSMVÜ | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Resmi İnternet Sitesi
Kuruluş Amaçları

     • Mazbut vakıfların vakfiyelerinde yazılı eğitim hizmetlerini yerine getirmek.


     • Ülkemizin ve milletimizin geleneksel birikimini çağdaş bilgiyi ve teknikleri kullanarak belirlemek, değerlendirmek ve yeniden yorumlamak.


     • Araştırma ve inceleme yoluyla elde edilen sonuçları bilim dünyasıyla ve toplumla paylaşmak.


     • Üniversitemizin ilgili bölümlerinde yetişecek genç, donanımlı ve uzman teknik elemanlar ile vakıfların ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü oluşturmak.


     • Bu değerleri koruyup yaşatarak ülkemizin ve insanlığın kültürel mirasına katkıda bulunmak.

HIZLI MENÜ
Strateji Geliştirme
Daire Bşk.
Kalite
Yönetim Bilgi Sistemi
Akademik
Veri Yönetim Sistemi
SKS
Uluslararası
Ofis
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi
Kütüphane
İngilizce Hazırlık
Programı