Kalite Politikası

Üniversitemiz eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, topluma hizmet ve paydaş memnuniyeti konularında ulusal ve uluslararası eğitim standartlarını gözeten, sürekli iyileştirme ve gözden geçirme anlayışına bağlı sürdürülebilir bir kalite politikasını esas alır. Kalite sistemimizin ana hedefleri

1. Üniversitemizin misyon ve vizyonu doğrultusunda

  • Eğitim-Öğretim
  • İnsan Kaynakları
  • Doğal ve Sosyal Çevre
  • Araştırma-Geliştirme
  • İç ve dış paydaş memnuniyeti konularında analiz ve ölçümlere bağlı olarak, kalite standartları çerçevesinde sürdürülebilir gelişim ve iyileştirmeler yapmak;

2. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında, insan ve toplum odaklı yeni yaklaşım ve uygulamaların takip edilerek, ilgili süreçlere aktarılmasını ve izlenmesini güvence altına almak olarak belirlenmiştir.

HIZLI MENÜ HAVA DURUMU
Check Feel
Kalite
Yönetim Bilgi Sistemi
Akademik
Veri Yönetim Sistemi
SKS
Uluslararası
Ofis
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi
Kütüphane
İngilizce Hazırlık
Programı