FSMVÜ | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Resmi İnternet Sitesi
Kalite Politikası

Üniversitemiz, vizyonu ve misyonu doğrultusunda, stratejik planda belirlenen hedeflere ulaşmada sürekli iyileştirme ve gözden geçirme anlayışına bağlı kalite odaklı bir yönetim sistemini esas almaktadır.

 

Bu prensip dâhilinde Üniversitemiz;

  • Tüm yasal gereklilikler ve mevzuat doğrultusunda kalite süreçlerini güvence altına almayı,
  • Ulusal ve uluslararası eğitim-öğretim standartlarını gözetmeyi,
  • Kalite süreçlerine tüm paydaşların katılımını sağlamayı ve paydaşların memnuniyetini hedeflemeyi,
  • Bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında;  insan-toplum odaklı yeni yaklaşım ve uygulamaları takip ederek toplumun bilimsel, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
HIZLI MENÜ
Strateji Geliştirme
Daire Bşk.
Kalite
Yönetim Bilgi Sistemi
Akademik
Veri Yönetim Sistemi
SKS
Uluslararası
Ofis
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi
Kütüphane
İngilizce Hazırlık
Programı