FSMVÜ | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Resmi İnternet Sitesi
Yönergeler   ▪  Akademik Personel Performans Yönergesi

   ▪  Öğrenci Konseyi Yönergesi

   ▪  Öğrenci Kulüpleri Yönergesi

   ▪  Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi

   ▪ FSMH Yönergesi

   ▪ FSMVÜ Kalite Güvencesi Yönergesi

   ▪ FSMVÜ TTO Yönergesi

   ▪ Arapça Hazırlık Birimi Yönergesi

   ▪ Çift Anadal Yönergesi

   ▪ Kurum İçi ve Kurumlararası Yatay Geçiş Yönergesi

   ▪ Yandal Yönergesi

   ▪ Diploma Yönergesi

   ▪ Uluslararası Öğrencilerin Önlisans-Lisans Kayıt-Kabul Yönergesi

   ▪ Uluslararası Öğrencilerin Lisansüstü Kayıt-Kabul Yönergesi

   ▪ Erasmus ve Diğer Değişim Programları Yönergesi

   ▪ Kurum içi ve Kurum Dışı Yazışma Kuralları ile Evrak ve Belge Kayıt İşlemleri Yönergesi

   ▪ Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi

   ▪ FSMVÜ Önlisans ve Lisans Staj Yönergesi

   ▪  Burs Yönergesi

   ▪ Yayın Yönergesi

HIZLI MENÜ
Strateji Geliştirme
Daire Bşk.
Kalite
Yönetim Bilgi Sistemi
Akademik
Veri Yönetim Sistemi
SKS
Uluslararası
Ofis
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi
Kütüphane
İngilizce Hazırlık
Programı